Кормушка Яка

Материал из Таэрн wiki
Версия от 22:12, 2 ноября 2014; Antius (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| align="center" width="100%" style="background-color:Lavender; text-align: center; border: 2px solid #000000; font-size:100%; width:420px; -moz-border-radius: .…»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Як Фидер.gif
Żywiciel Jak
Level 130
Sfery ataku:
Fizyczna
Шаблон:Tak
Dystansowa
Шаблон:Nie
Psychiczna
Шаблон:Nie
Statystyki:
HP
14000
Mana
10000
Kondycja
15000
Drużyna:
Kleszcz, JakWystępowanie:
Beirn - Pastwisko Staska, Podlesie, Polana

Umiejętności:
Taran Gruboskórność Dyńka
Furia Dotkliwe uderzenie Odczarowanie
Zwykły Atak (przekazujący mu HP)
Drop:
Rary Sety Epiki
Шаблон:Nie Шаблон:Tak Шаблон:Tak
Inne: Kości Haligardczyka